subtemplate

Metody kontroly kvality u KiK

Již během nákupu se u dodavatele stanoví požadavky na kvalitu zboží.

Během výroby spolupracujeme s externími akreditovanými zkušebními isntituty, které již v zemi výrobce kontrolují chemické znečištění a požadavky na nejrůznější zboží z fyzikálního hlediska.    

Výsledky těchto testů jsou dány k dispozici oddělení kvality společnosti  KiK Textilien a Non-Food GmbH v Německu ve formě zpráv, které jsou následně  odrobně prověřovány jednotlivými specializovanými odděleními.
Pokud byly dodrženy všechny požadavky na kvalitu, může být zboží dopraveno do Německa.  I zde se po dodání odebírají namátkově vzorky zboží, které se pak v oddělení kvality společnosti KiK znovu testují:

Ve fyzikální laboratoři KiK: fyzikální parametry

Ve fyzikální laboratoři se testuje zboží na nejrůznější zátěže, kteréým je zboží při každodenním používání vystaveno. Např. u hraček se zkoumá jak se hračka chová když se natáhne, nebo jak na ni působí sliny když se dostane do úst. Kromě toho se testuje barevná stálost, srážení a žmolky. 

Analytická laboratoř KiK: chemické parametry

V analytické laboratoři se zkoumá, zda výrobek neobsahuje zdraví škodlivé látky, aby nedošlo k porušení zákonem předepsaných norem a také nebyly překročeny, popř. byly splněny vlastní normy KiK, jako je např. norma pro uvolňování  niklu z knoflíků, pásků apod. 

Pro zvětšení náhledu, klikněte na obrázek.

Označení zboží

Také popis zboží podléhá různým předpisům. Např. se kontroluje, zda souhlasí údaje na obalu výrobku s jeho obsahem, nebo se kotroluje, zda jsou uvedeny dopňující údaje k použití.
V textilní oblasti se kontroluje především dodržování označení podle zákona o označování textilií. K tomu patří údaje o složení materiálu a správnost symbolů na ošetřování. 

Kvalita u KiK: zkušební postupy

Různé laboratorní testy jsou zárukou kvality zboží společnosti KiK Textilien a Non-Food GmbH. Móda, domácí textil, hračky a ostatní Non-Food-zboží jsou testovány  indiviuálně na obsah látek a zátěžovost a označeny. Kvalita v KiK znamená obsáhlé testování každého vyýrobku. Již u dodavatelů společnosti  KiK Textilien a Non-Food GmbH jsou stanoveny přesné požadavky na kvalitu zboží a zkušební testy. Kromě testů v laboratoři je díky označení módního zboží, domácího textilu a Non Food zboží zajištěno, že zákazníci kvalitu zboží společnosti KiK Textilien a Non-Food GmbH  jednoduše poznají a mohou ji zkontrolovat.