subtemplate

Kvalita u KiK: požadavky

U společnosti s mezinárodní působností je ochrana spotřebitele ve všech zemích velice důležitá. KiK je zastoupen v sedmi evropských zemích a provozuje více než  600 filiálek v zahraničí. Přestože je Německo mateřskou zemí, podléhá více než  600 filiálek národním zákonům a předpisům příslušné země na výrobu. 

KiK & a zákonné požadavky

Zákonem předepsané požadavky na kvalitu  při výrobě a použití hraček , předmětů denní spotřeby a dalších výrobků v posledních letech stále stoupají . 

KiK Textilien a Non Food GmbH se zavázal dodržovat zákony, předpisy a normy vydané na ochranu spotřebitelů :

 

Potraviny, předměty denní spotřeby – a zákon o krmivech (LFGB)

Zákon o ochraně spotřebitele slouží zajištění ochrany zdraví spotřebitele. Platí pro kosmetiku , krmivo, potraviny a ostatní předměty denní spotřeby.  Zákon o ochraně spotřebitele ( LFGB) zavazuje výrobce, obchodníky a prodejce  (KiK) k zajištění bezchybné kvality jejich výrobků. 

Zákon o bezpečnosti výrobků

Zákon o přístrojích upravuje všeobecně bezpečnostní kritéria výrobků a přístrojů, jako např. světelných řetězů nebo také hraček. Aby mohl být nějaký výrobek bezpečný a  zdraví neškodlivý, musí splňovat specifické výrobní předpisy, normy a jiná nařízení. Za to ručí výrobce nebo prodejce (KiK) . 
Přesto nelze u některých výrobků bezpečnost zabezpečit. Proto je výrobce popř. prodejce povinen, poskytnout spotřebiteli k výrobku všechny důležité informace, jako např. návody na použití, nebo varování. 

Komoditní nařízení

Předměty denní spotřeby jsou předměty každodenního života, se kterými přichází lidé přímo či nepřímo do styku. Předměty denní spotřeby jsou např. obalové materiály, oblečení, nádobí nebo výrobky  péče o tělo.  V předpisu o předmětech denní spotřeby je stanoveno složení a obsah látek , včetně látek zakázaných, množství látek i nejvyšsí povolené množství, značení, varovné symboly, stejně jako zkušební postupy. Předměty denní spotřeby nesmí obsaženými látkami poškozovat zdraví spotřebitele. Také nesmí vylučovat do potravin látky zdraví škodlivé nebo látky, které mohou ovlivnit vůni, složení , chuť nebo vzhled potravin. 

Vyhláška o zákazu a omezení distribuce nebezpečných látek

Zákon o chemikáliích upravuje horní hranici určitých nebezpečných látek pro všeobecnou ochranu zdraví a prostředí. 

Zde patří látky jako např. azbest, formaldehyd, benzol, arsen, rtuť a složeniny kadmia, stejně jako pentachlorfenoly (PCP).

 

DIN EN 71

Norma DIN EN 71 část 1-8 slouží jako bezpečnostní předpis pro hračky v Evropě. Upravuje mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti , jako např. u plyšových zvířátek kontrola všech dílů, které by mohly děti spolknout

(přišité / přilepené oči).

DIN/ISO/VDE normy

Mezinárodní organize norem  (ISO) vypracovává normy pro všechny oblasti. Pro oblast elektroniky je příslušný VDE (Svaz elektrotechniky, elektroniky a informační techniky).  Německý institut norem (DIN) zpracovává normy a předpisy pro hospodářství, stát a společnost. 

Zákon o detergentech

Toto nařízení se vztahuje na výrobky, které obsahují  mýdlo a / nebo tensidy  a jsou určeny na mytí nebo čištění. Dále zde patří pomocné čistící prostředky, namáčecí prostředky a aviváže. 
U nařízení se jedná o směrnici  EU, která má zaručit vysokou ochranu nejen zdraví lidí, ale i ochranu životního prostředí. Tohoto cíle má být dosaženo mimo jiné použitím přídavného označení , včetně označení  látek  vyvolávajících alergie. Dále musí výrobci tohoto zboží mít k dispozici pro příslušné úřady a zdravotnický personál informace o bio odbourání tensidů a o sloužení výrobku. 

Zákon o označování textilních výrobků

Zákon o označování textilních výrobků  ukládá, že na každém výrobku určeném  pro  konečného spotřebitele musí být detailní seznam látek. 

Další předpisy

Ochrana spotřebitele je důležitým bodem našeho podnikání. Proto si KiK definoval  vedle zákonných požadavků i své vlastní základní požadavky jak pro textilní zboží , tak i pro Non Food zboží.

V oblasti fyzikálních testů se prověřují např. barvy, srážlivost materiálu, tvorba žmolků apod. Kromě toho se provádí také zkouška tahem, aby se zjistilo, zda jsou malé části oděvů jako např. knoflíky nebo jiné ozdoby odolné .  

Dále jsou naše výrobky podrobeny chemickým testům , aby se vyloučilo, že výrobek obsahuje škodlivé chemické látky. 

Další informace: přečtěte si více o zkušebních testech  KiK

Kvalita u KiK: požadavky

Zákonen stanovené  požadavky na kvalitu a vlastní testy zaručují kvalitu zboží  KiK Textilien a Non-Food GmbH. Levná móda, domácí textil a další zboží se dodávají do Kik filiálek teprve po testování, aby   byla  trvale zajištěna kvalita zboží  KiK textilního diskontu. Hračky, móda pro ženy, muže a děti, domácí textil a  Non-Food-zboží  jsou testovány dle individuálních požadavků  na kvalitu , např. na obsah škodlivých látek a na chování zboží při jejich běžném používání. Tak je v celém sortimentu  KiK  Textilien a Non-Food GmbH zajištěna stále dobrá kvalita výrobků. Vysoké nároky  na kvalitu dokazují, že kvalita u KiK Textilien a Non-Food GmbH má tu nejvyšší prioritu.