subtemplate

I když se jedná o relativně mladou společnost, patří KiK s ročním přírustkem 200 filiálek k nejrychleji expandujícím společnostem v Evropě. Spolu s hospodářských úspěchem a růstem je úzce spojena i zodpovědnost naší společnosti vůči životnímu prostředí. Máme odpovědnost za obyvatelstvo doma i v zahraničí, které se svou prací na tomto úspěchu podílí. A neseme odpovědnost za životní prostředí, jehož zdroje využíváme.  

Proto jsme si v obchodní činnosti vybrali oblasti našeho obchodního jednání, na které směřujeme naši strategii dlouhodobě udržitelného rozvoje. Jsou to naši dodavatelé, naši zaměstnanci, náš sortiment naše lokality .

Kromě toho přebíráme i zodpovědnost vůči společnosti, tím že podporujeme doma i v zahraničí různé sociální projekty, jejichž cílem je zlepšení životních a pracovních podmínek.


Zodpovědnost

KiK textil a Non-Food GmbH bere svou zodpovědnost v oblasti dlouhodobě udržitelného rozvoje vážně. Při výrobě zboží a jeho prodeji ve filiálkách dbá KiK na vysokou kvalitu a ochranu životního prostředí. KiK dává šanci také svým zaměstnancům, podporuje různé národní a mezinárodní projekty v oblasti vzdělávání, kultury a společnosti. Jako jedna z největších německých společností se KiK textil a Non Food chová zodpovědně ve všech oblastech obchodního podnikání.