subtemplate

Dodavatelé společnosti KiK textil a Non Food GmbH

V rámci naší obchodní činnosti udržujeme kontakty s místními dodavateli v mnoha zemích, především v Číně a Bangladéši. Protože neprovozujeme vlastní továrny, ale spolupracujeme s místními výrobci a dodavateli, chceme mít jistotu, že každý kdo svou prací přispívá k úspěchu firmy KiK Textilien a Non-Food GmbH, má pro tuto práci vhodné pracovní podmínky a že jsou dodržovány pracovně právní předpisy. 

 

KiK Code of Conduct

Proto jsme v roce  2006 vytvořili závazné podklady naší spolupráce s obchodními pratnery tzv.  Code of Conduct (Kodex chování). Kodex chování  upravuje dodržování požadavků v souvislosti s pracovními podmínkami v továrnách, ve kterých se pro firmu KiK vyrábí. Požadavky, které Kodex chování obsahuje, jsou postaveny na dohodě mezinárodní organizace - International Labour Organisation (ILO) a příslušných normách Spojených národů. Tím je zajištěno, že všechny námi stanovené pracovně právní předpisy jsou všude platné.

Audit a kvalifikace KiK dodavatelů

Ne všichni dodavatelé, kteří mají zájem s námi spolupracovat, splňují ihned náročné podmínky našeho Kodexu chování. Naši zaměstnanci, nebo zaměstancni námi pověřených institucí provádějí proto časté kontroly v továrnách, aby zjistili, co je nutné zlepšit. Dosud jsme provedli, především v Číně a Bangladéši přes 1. 000 takových tzv. sociálních auditů.

Protože bereme naše dodavatele jako partnery, se kterými se společně angažujeme na zlepšení pracovních podmínek, pořádáme Workshopy na různá témata např. pracovní podmínky, jakost zboží, životní prostředí apod.
Další informace: abychom zabezpečili stále stejně vysokou kvalitu našeho zboží stanovili jsme speciální požadavky a vyvinuli zkušební postupy - informujte se v oblasti kvalita o standardech u KiK Textilien a Non-Food GmbH.

Průvodce našimi výrobními lokalitami

Převážná většina našich výrobních míst se nachází v Asii, převážně v Číně a Bangladéši.  Bangladéš je chudá země s mnoha problémy. Textilní výroba zde představuje důležitý hospodářský přínos. I když minimální mzda není moc vysoká , patří práce v textilních továrnách k těm lepším, které jsou k dispozici. Podíl žen v pracovním procesu je zde větší než v ostatních odvětvích. 

Protože nakupujeme převážně v zemích, jejichž vývoj a úroveň není srovnatelná s německou, stává se, že stanovené standardy nejsou automaticky splněny, přestože nám na první pohled připadají samozřejmé. 

Pro zvětšení náhledu, klikněte na obrázek.

KiK dodavatelé

 KiK Textilien a Non-Food GmbH spolupracuje s firmami v různých zemích. Dodavatelé proto musí dodržovat určitá stanovená pravidla , tzv. Code of Conduct (Kodex  chování). U KiK Textilien a Non-Food GmbH se klade velký důraz na kvalitu a férové výrobní podmínky. Textilní diskont bere vážně i svou zodpovědnost vůči dodavatelům. Provádí proto opakovaně kontroly u místních výrobců. Tak lze zajistit, že dodavatelé splňují  požadavky dané společností KiK Textilien a Non-Food GmbH.