subtemplate

KiK se angažuje: mezinárodní angažovanost

Převážnou část našeho zboží nakupujeme v Bangladéši, proto  tuto zemi často navštěvujeme. Při těchto cestách navazujeme nejen obchodní kontakty k místním  k dodavatelům, ale vidíme  také lidi, kteří zde , často za velmi těžkých podmínek, žijí a pracují. Jako společnost s mezinárodní působností bereme naši společenskou zodpovědnost velmi vážně a proto také podporujeme různé projekty týkající se zlepšení životních  a pracovních podmínek v Bangladéši . 

 

Výrobky, které pomáhají: hadrové koberce a košíky z mořské trávy v KiK

Ročně opouští  tisíce obyvatel venkovské regiony Bangladéše a stěhují se za prací do hlavního města  Dhaky. Zatímco tam vzniká stále více slamů, venkovské regiony pomalu zanikají. Rangpur na severu Bangladéše je jednou z tak postižených oblastí. Časté záplavy zničili buď celou nebo část úrody malých rolníků , jejichž hlavní obživou je zemědělství. Důsledkem toho je nedostatek potravin a  extrémní chudoba.   Aby se zamezilo dalšímu odchodu  obyvatelstva do velkých průmyslových center a zabránilo  se stoupání chudoby v  těchto regionech, je důležité poskytnout těmto lokalitám pomoc.  

Proto jsme  začali v roce 2008 ve spolupráci s  CARE Bangladeš a jedním lokálním podnikatelem oživovat tradici výroby koberců.  Bavlněné zbytky látek z textilních továren, které mají cetrifikát Oeko-Tex®, se dováží  do Rangpuru a zde se z nich vyrábějí hadrové koberce různého druhu. 

Projekt podporuje především ženy, které díky této práci zajišťují živobytí pro celou rodinu. Díky vytvoření jistých pracovních míst, v současnosti již na deseti místech, došlo k posílení celého regionu Rangpur. Kromě toho absolvují obyvatelé vesnic různá školení např. na téma  plánování rodiny, prenatální a zdravotní péče.

KiK jako velký obchodní partner garantuje dlouhodobě odběr vyrobených koberců, které jsou pak nabízeny ve filiálkách všech zemí, ve kterých má KiK zastoupení. Do dnešního dne bylo prodáno cca. 1,5 milionů koberců.  

Protože byl tento projekt výroby koberců velice úspěšný, byl v roce 2009  zahájen podle stejného vzoru další projekt v Bogra. Ve 3 výrobních podnicích vyrábí 150 zaměstnanců proutěné zboží z mořské trávy. 

Čistý zisk z prodeje obou výrobků jde kompletně zpět  do našich četných podpůrných sociálních a ekologických projektů.

Naše výrobky, které pomáhají

Pro zvětšení náhledu, klikněte na obrázek.

KiK-projekty, které pomáhají: základní zdravotní péče

Versorgung der Arbeiterinnen mit Hygieneprodukten

Textilní továrny, ve kterých se vyrábí zboží pro firmu KiK, sídlí ve velkých průmyslových centrech země, především v hlavním městě Dhaka. Zde je nedostatečná zdravotní  péče a hygienické podmínky jsou často kritické.  Proto jsme ve spolupráci s nadací  AWAJ vypracovali projekt na zabezpečení  základní zdravotní péče. Na mnoha místech hlavního města Dhaka je vždy jeden den v týdnu zaměstnancům k dispozici ambulatní lékař, který vedle ošetření akutních případů poskytuje také preventivní péči a osvětu.

 

Aby se předešlo riziku infekčních onemocnění, jsou ženám zaměstnaným v továrnách v Rangpuru a ve dvou továrnách v Dhaka, které  vyrábějí zboží pro KiK,  poskytovány ve spolupráci s CSI Ltd. dotované  hygienické potřeby.   

KiK-projekty s budoucností: dětská zařízení a školy

Když se o děti starají ženy samy, je pro ně často těžké, skloubit práci a starost o děti. V Bangladéši má sice každá továrna ze zákona povinost zřídit pro děti mateřské školky, realita je ale jiná  a v praxi jsou taková zařízení spíše ojedinělým jevem.  Abychom tuto mezeru vyplnili,  financujeme 8 zařízení pro  děti v blízkosti textilních továren. V těchto mateřských školkách, zřízených lokální nevládní organizací  Phulki je o děti postaráno od rána do konce pracovního dne. Ženám je tak usnadněno získání dostatečného příjmu a dětem se dostává ve specializovaných zařízeních  formou her předškolního vzdělání.

 

Vzdělání je dlouhodobě jediné působivé opatření k zamezení dětské práce. Jen ten kdo ovládá jazyk slovem i písmem, má později příležitost, získat kvalifikovanou a lépe placenou práci. Ale jen méně než polovina obyvatelstva Bangladéše umí číst a psát. Existuje sice povinná školní docházka, ale na  vybavení pro školáky chybí většině rodin finanční prostředky.  Místo školy tak musí asi sedm miliónů dětí v Bangladéši podporovat rodinu. Aby se začarovaný kruh nedostatečného vzdělání a chudoby prorazil a došlo k ukončení práce dětí v textilním průmyslu, podporujeme lokální projekt nevládní organizace GSS. GSS provozuje v Bangladeši 350 škol pro děti, jejichž rodiny jsou obzvláště chudé. Veškeré náklady na vzdělání , včetně pomůcek pro vyučování jsou financovány z darů.  Díky naší podpoře získá v současnosti vzdělání v šesti školách více než 1.600 dětí.

Učení místo práce a dobrá péče v dětských předškolních zařízeních

Pro zvětšení náhledu, klikněte na obrázek.

KiK se angažuje v Bangladeši

Zboží pro  KiK Textilien a Non-Food GmbH se vyrábí v Bangladeši.  Jako podnik s mezinárodní působností bere KiK textilní diskont na sebe také zodpovědnost za životní a pracovní podmínky lidí v Bangladeši. KiK Textilien a Non-Food GmbH se angažuje v Bangladeši v oblasti společenské, vzdělání i zdravotnictví.  Obzvláště ženám a rodinám s dětmi poskytuje KiK podporu nabídkou vzdělání, základní zdravotnické péče a osvětou.  Kromě toho se  zisk z prodeje výrobků zde vyrobených používá na podporu obyvatel v Bangladeši.  Seznamte se blíže s mezinárodní angažovaností společnosti KiK Textilien a Non-Food GmbH.