subtemplate

Zaměstnanci společnosti KiK textil a Non Food GmbH

Jako rychle rostoucí maloobchodní společnost nabízíme v Evropě na 20.000 jistých pracovních míst a mnoho dalších v příších letech ještě přibude.  

Známe své povinnosti zaměstnavatele a nabízíme také zajímavé perspektivy. Při výběru zaměstnanců klademe vždy důraz na člověka jako takového. Proto jsou zaměstanci společnosti KiK tak různorodí: jen mezi německými zaměstnanci je více než 70 různých národností. Každý zaměstnanec má možnost se prostřednictvím kvalifikačních kurzů a školení profesně dále vzdělávat.

Zaměstnanci KiK

KiK Textilien a Non-Food GmbH podporuje své zaměstnance cíleně kvalifikačními kurzy a dalším vzděláváním. Zaměstnanci společnosti pochází ze  70 vrůzných zemí a nejen ve filiálkách je počet žen vysoký.  KiK Textilien a Non-Food GmbH je oblíbený zaměstnavatel, který nabízí různorodé perspektivy. Informujte se o filosfii společnosti  KiK Textilien a Non-Food GmbH a na téma zaměstnanci.